Hvorfor termografering

Termografering af el-anlæg er det bedste måde at konstaterer fejl i tavlerne.

Forebyggende vedligehold kan planlægges for et reparer de defekte komponenter i el-anlæggende.

Alle tavler åbnes uden gener for produktionen og termograferingen foretages mens det er belastning på tavlerne.

Hver 5. brand i virksomheder opstår ved fejl i el-anlæggende og det betyder en væsentlig omkostning for virksomhederne hvis produktionen stoppes pga. brand.

I mange tilfælde er det et krav fra forsikringsselskaberne at få foretaget en termografering af el-anlæggene.

Det vil i nogle tilfælde nedsætte forsikringspræmien efter el-anlæggene er blevet termograferet.